Kế hoạch triển khai năm học mới 2021-2022
09 Tháng Chín 2021 :: 10:57 SA :: 2865 Views :: Thông báo, Tin tức

PRINT  
Các yêu cầu và việc cần làm trước và trong khi thực hiện năm học mới 2021 - 2022
       SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 3 AN NHƠN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       Số: 23/KH-AN3                                                                            An Nhơn, ngày 03 tháng 9 năm 2021
           
KẾ HOẠCH
Triển khai hoạt động dạy – học đầu năm học 2021-2022
 
          Thực hiện Công văn số 1796/SGDĐT-VP ngày 02/9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định về việc triển khai hoạt động dạy – học đầu năm học 2021-2021, trường THPT số 3 An Nhơn xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
1. Về khai giảng năm học mới
- Nhà trường không tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới.
- Thông báo cho cán bộ, giáo viên và học sinh xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng năm học 2021-2022  phát trên kênh BTV Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vào lúc 7h30 ngày 05/9/2021. (thông báo qua VnEdu, Zalo…).
2. Về thời gian tổ chức hoạt động dạy - học: Từ ngày 20/9/2021 (Thực hiện TKB đã thông báo).
3. Chuẩn bị cơ sở vật chất
- Vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy, lớp học. Dự kiến tổ chức vào ngày 17, 18/9/2021. Lực lượng tham gia: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh các lớp (GVCN cử 10 đến 15 học sinh của lớp, nên cử học sinh Nhơn Thọ, Nhơn Tân, Nhơn Lộc).
- Đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng dịch cho học sinh, giáo viên (nước sạch, xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang dự phòng). Cán bộ Y tế rà soát, kiểm tra kịp thời mua sắm bổ sung đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Lao động vệ sinh sân trường vào ngày 17,18/9/2021 (theo lịch phân công các lớp lao động).
4. Đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh
- Thực hiện giãn cách: Lớp với lớp, giáo viên với giáo viên; bố trí chỗ ngồi phù hợp: Kê bàn ghế giãn tối đa trong phòng học cách nhau ít nhất 01 mét; ra chơi theo lớp, đi về theo lớp, người nhà không vào trường đưa đón học sinh, không tụ tập trước và xung quanh cổng trường.
- Nhà trường không tổ chức dạy thêm – học thêm. Giáo viên không được tổ chức hoặc tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; nếu vi phạm thì xử lý kỷ luật.
- Nhà trường không tổ chức họp toàn thể hội đồng giáo viên. Các hoạt động giáo dục chỉ tiến hành ở từng lớp học.
- Đảm bảo trường sạch, lớp sạch, thông thoáng; đảm bảo nước sạch, xà phòng, sát khuẩn tay nhanh, thực hiện vệ sinh lớp học vào đầu và cuối buổi học.
- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải đeo khẩu trang. Đo thân nhiệt trước khi vào trường.
- Phối hợp với chính quyền đại phương để kiểm soát chặt chẽ học sinh từ vùng dịch về; phát hiện kịp thời trường hợp nghi ngờ; nếu có dấu hiệu bị bệnh thì kịp thời báo cơ quan y tế (Trạm Y tế xã Nhơn Thọ) để xử lý.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gương mẫu thực hiện yêu cầu 5K, lưu ý: không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học và ở nơi công cộng, tăng cường bảo vệ sức khỏe nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
5. Thực hiện công tác dạy – học linh hoạt
- Thực hiện công tác dạy – học linh hoạt theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT về công tác chuyên môn.
- Tạm dừng các hoạt động ngoại khóa.
- Vừa tranh thủ thời gian an toàn để dạy trực tiếp các kiến thức cốt lõi, vừa chuẩn bị các điều kiện dạy học trực tuyến nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài.
6. Tổ chức thực hiện
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Nếu cá nhân nào thực hiện không đầy đủ các quy định trên thì sẽ xử lý kỷ luật theo quy định./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Các Phó Hiệu trưởng;
- CĐ, Đoàn trường (để phối hợp);                                                                                        (
đã ký)
- TTCM, VP, GVCN (để thực hiện);                                                                                    
- Ban ĐDCMHS, Hội KH (để phối hợp);                                                                    
Nguyễn Sơn Đông
- Đăng Website của trường;
- Lưu VT.                                                                                                                   


 

 

Design by NvQ - Copyright 2023 by THPT Số 3 An Nhơn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin 15 Tháng Bảy 2024    Đăng Nhập 
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn