Xem tin bài

Cuộc thi "Học sinh tìm hiểu chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình năm 2023
25 Tháng Mười 2023 :: 2:05 CH :: 1601 Views :: Tin tức

 
Hội thi " Tim hiểu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình" năm 2023 .
Ngày 22/10/2023, học sinh nhà trường tham gia Hội thi " Tim hiểu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình" năm 2023 với các trường THPT trên địa bàn Thị xã An Nhơn do Sở VHTT phối hợp với Sở GDĐT và tỉnh đoàn tổ chức. Kết quả trường đạt giải nhất.

 

 

20 Tháng Bảy 2024       Đăng Nhập 
Design by NvQ - Copyright 2023 by THPT Số 3 An Nhơn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn