Danh mục
Tin tức

Hoạt động chào mừng ngày 20/11
Hoạt động chào mừng ngày 20/11
 Xem chi tiết
Kết quả thi chọn HSG 11 cấp trường 2023 - 2024
Kết quả thi chọn HSG 11 cấp trường 2023 - 2024
 Xem chi tiết
Tháng hành động phòng chống HIV.AIDS 2023
Tháng hành động phòng chống HIV.AIDS 2023
 Xem chi tiết
Cuộc thi "Học sinh tìm hiểu chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình năm 2023
Cuộc thi "Học sinh tìm hiểu chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình năm 2023
Hội thi " Tim hiểu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình" năm 2023 .
Ngân hàng câu hỏi môn Vật lí 10, 11
Ngân hàng câu hỏi môn Vật lí 10, 11
Ngân hàng câu hỏi môn Vật lý
Ngân hàng câu hỏi môn Sinh học 10, 11
Ngân hàng câu hỏi môn Sinh học 10, 11
ngân hàng câu hỏi môn Sinh học
Ngân hàng câu hỏi môn Hóa học 10, 11
Ngân hàng câu hỏi môn Hóa học 10, 11
Ngân hàng câu hỏi Hóa học 10, 11
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2023-2024
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2023-2024
 Xem chi tiết
Cam kết chất lượng Giáo dục năm học 2023 - 2024
Cam kết chất lượng Giáo dục năm học 2023 - 2024
 Xem chi tiết
Kế hoạch thi GVDC, GVCNG cấp trường 2023 - 2024
Kế hoạch thi GVDC, GVCNG cấp trường 2023 - 2024
 Xem chi tiết
Quy chế về thi chọn GVDG, GVCNG 2023 - 2024
Quy chế về thi chọn GVDG, GVCNG 2023 - 2024
 Xem chi tiết
Kế hoạch lao động, vệ sinh trường học
Kế hoạch lao động, vệ sinh trường học
 Xem chi tiết
KẾ HOẠCH Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất nhà trường năm học 2023-2024
KẾ HOẠCH  Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất nhà trường năm học 2023-2024
 Xem chi tiết
Ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2023 – 2024
Ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2023 – 2024
Xem chi tiết
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh 2023 - 2024
Xem chi tiết bên dưới
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT cấp trường
Xem chi tiết:
Kế hoạch và danh sách tổ chức thi HSG K12 2023 2024
Thêm Nội Dung...
Danh sách tuyển thẳng Khối 10 - 2023 - 2024
Thêm Nội Dung...
Kế hoạch lao động hè
Thêm Nội Dung...
Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực học sinh 12 2023
- Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn năm học 2022- 2023 của trường THPT số 3 An Nhơn;
- Bộ phận khảo thí xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát, đánh giá học lực học sinh lớp 12 năm 2023 như sau :

Trang trước | Trang kế
Các tin khác
Hoạt động chào mừng ngày 20/11
Kết quả thi chọn HSG 11 cấp trường 2023 - 2024
Tháng hành động phòng chống HIV.AIDS 2023
Cuộc thi "Học sinh tìm hiểu chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình năm 2023
Ngân hàng câu hỏi môn Vật lí 10, 11
Ngân hàng câu hỏi môn Sinh học 10, 11
Ngân hàng câu hỏi môn Hóa học 10, 11
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2023-2024
Cam kết chất lượng Giáo dục năm học 2023 - 2024
Kế hoạch thi GVDC, GVCNG cấp trường 2023 - 2024
06 Tháng Mười Hai 2023       Đăng Nhập 
Design by NvQ - Copyright 2023 by THPT Số 3 An Nhơn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn