Xem tin bài

Danh sách phòng thi Cuối kì 1 - 2023 2024
29 Tháng Mười Hai 2023 :: 7:19 SA :: 3547 Views :: Thông báo, Tin tức, Tài liệu, Tải về, Kế hoạch

 
Các Khối xem chi tiết riêng từng link.

Khối 10 - Khối 11 - Khối 12


Tải về tại đây

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học : 2023-2024
Thứ/ngày Buổi Khối 10 Khối 11 Khối 12 TG phát đề TG kết thúc
 
 
Thứ 3
02/01/2024
 
Sáng
Ngữ văn
Lịch sử
Sinh học
7 giờ
8 giờ 45
9 giờ 45
8 giờ 35
9 giờ 35
10 giờ 35
 
Chiều
Ngữ văn
Lịch sử
Sinh học
Ngữ văn
Lịch sử
Sinh – Địa lý
13 giờ 15
15 giờ
16 giờ
14 giờ 50
15 giờ 50
16 giờ 50
 
 
Thứ 4
03/01/2024
 
Sáng
Toán
Địa lý
GDCD
7 giờ
8 giờ 45
9 giờ 45
8 giờ 35
9 giờ 35
10 giờ 35
 
Chiều
Toán
GDKT&PL
Địa lý
Toán
GDKT&PL
Vật lý - CN
13 giờ 15
15 giờ
16 giờ
14 giờ 50
15 giờ 50
16 giờ 50
 
 
Thứ 5
4/01/2024
 
Sáng
Hoá học
Vật lý
Tiếng anh
7 giờ
8 giờ
9 giờ
7 giờ 50
8 giờ 50
9 giờ 50
 
Chiều
Tiếng anh
Hoá-CN
Tin học
Tiếng anh
Hoá học
Tin học
13 giờ 15
14 giờ 15
15 giờ 15
14 giờ 5
15 giờ 5
16 giờ 5
Thứ 6
05/01/2024
Chiều Vật lý 13 giờ 15
14h05
Môn tiếng anh, kiểm tra kỹ năng nghe tại lớp, thời lượng 15 phút
Thời gian tập trung giáo viên và học sinh buổi sáng lúc 6 giờ 45 phút, buổi chiều lúc 13 giờ.


 

 

25 Tháng Sáu 2024       Đăng Nhập 
Design by NvQ - Copyright 2023 by THPT Số 3 An Nhơn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn