Danh mục
Lịch công tác tuần
- 6h45 > 7h00: Chào cờ. Áp dụng TKB mới.

Thời khóa biểu

Các tin bài từ
Thời khóa biểu 07/02/2022
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07/02/2022 cho toàn trường, bắt đầu thực hiện lại học 1 ca sáng.
Thời khóa biểu 10/01/2022
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, áp dụng từ ngày 10.01.2022 cho toàn trường
Thời khóa biểu 03/01/2022
Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 18 ngày 03.01.2022 cho toàn trường
Thời khóa biểu 27/12/2021
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 27/12/2021 cho toàn trường.
Thời khóa biểu 06/12/2021
Thời khóa biểu áp dụng cho toàn trường bắt đầu từ ngày 06.12.2021
Thời khóa biểu 25/10/2021
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25.10.2021 cho toàn trường, học 1 buổi sáng, bù vào các chiều 2, 3, 5, 7 theo thời khóa biểu mới.
Trang trước | Trang kế
Thời khóa biểu mới nhất
Thời khóa biểu 01/4/2024
Thời khóa biểu 25/3/2024
15 Tháng Bảy 2024       Đăng Nhập 
Design by NvQ - Copyright 2023 by THPT Số 3 An Nhơn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn