Danh mục
Lịch công tác tuần
- 6h45 > 7h00: Chào cờ. Áp dụng TKB mới.

Thời khóa biểu

Các tin bài từ
Học thêm 14/11/2022
Tải về tại đây
Thời khóa biểu 31/10/2022
Thời khóa biểu học chính dành cho cả trường áp dụng từ ngày 31/10/2022
Tải về tại đây
Học thêm 31/10/2022
Thời khóa biểu học thêm buổi chiều.
Tải về tại đây
Thời khóa biểu 10/10/2022
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10.10.2022 cho toàn trường.
Thời khóa biểu 19/09/2022
Thời khóa biểu áp dụng cho toàn trường từ ngày 19.09.2022
..:: ::..  
Thời khóa biểu 05/09/2022
Thời khóa biểu đầu năm học 2022 - 2023 dành cho cả trường.
Thời khóa biểu 15/05/2023
Thời khóa biểu 08/05/2023
Thời khóa biểu 01/05/2023
Thời khóa biểu 02/05/2022
Thời khóa biểu áp dụng cho toàn trường từ ngày 03/05/2022 (thứ 2 ngày 02/05/2022 nghỉ bù lễ 30/4 1/5)
Thời khóa biểu 25/04/2022
Thời khóa biểu áp dụng cho toàn trường từ ngày 25/04/2022
Thời khóa biểu 18/04/2022
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18.04.2022 dành cho toàn trường.
Thời khóa biểu 14/03/2022
Thời khóa biểu chính thức áp dụng từ ngày 14.03.2022 dành cho toàn trường.
Trang trước | Trang kế
Thời khóa biểu mới nhất
Thời khóa biểu 01/4/2024
Thời khóa biểu 25/3/2024
25 Tháng Sáu 2024       Đăng Nhập 
Design by NvQ - Copyright 2023 by THPT Số 3 An Nhơn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn