THPT Số 3 An Nhơn > Tin tức          
THPT Số 3 An Nhơn
Tin tức          
Kế hoạch, phân công, lịch thi khảo sát 12 2022 23/05/2022
Kế hoạch tổ chức báo cáo sáng kiến cấp trường 16/02/2022
Điều chỉnh thời gian tham gia thi Giáo viên dạy giỏi 16/02/2022
Kế hoạch và lịch tiêm phòng vắc xin cho học sinh 17/12/2021
Chiến lược phát triển trường tầm nhìn 2030 05/12/2021
Kết quả cuộc thi chọn HSG cấp trường 2021 25/10/2021
Kế hoạch tổ chức thi chọn HSG 12 cấp trường 16/10/2021
Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi 13/10/2021
Kế hoạch kiểm tra đánh giá 12/10/2021
Quy chế thi đua, khen thưởng 02/10/2021
Tin tức cập nhật          

Chuyên mục Số các tin bài Số đã xem Các tính năng
Khác 2 558 Xem tất cả
Thời khóa biểu 0 0 Xem tất cả
Tài liệu 13 6189 Xem tất cả
Công văn 12 2355 Xem tất cả
Tin tức 17 8474 Xem tất cả
Thông báo 19 8831 Xem tất cả
No Category 2 207 Xem tất cả
Lượt truy cập         Mở  
25 Tháng Năm 2022       Đăng Nhập 
Design by NvQ - Copyright 2021 by THPT Số 3 An Nhơn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn