THPT Số 3 An Nhơn > Tin tức          
THPT Số 3 An Nhơn
Tin tức          
Kế hoạch triển khai năm học mới 2021-2022 09/09/2021
Truyền hình trực tiếp Khai giảng năm học 2021 - 2022 03/09/2021
Danh sách lớp 10 - 2021 2022 25/08/2021
Nội quy học sinh 13/08/2021
Dự án nâng cấp kênh truyền thông chính thức của trường 29/07/2021
Điểm thi tốt nghiệp năm 2021 26/07/2021
Tin tức cập nhật          

Kế hoạch triển khai năm học mới 2021-2022
Các yêu cầu và việc cần làm trước và trong khi thực hiện năm học mới 2021 - 2022
Truyền hình trực tiếp Khai giảng năm học 2021 - 2022
Thực hiện theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về khai giảng năm học mới trong mùa dịch....
Danh sách lớp 10 - 2021 2022
Danh sách bao gồm các phân lớp, giáo viên chủ nhiệm... của các học sinh trúng tuyển vào 10 năm học 2021 - 2022 của trường THPT Số 3 An Nhơn.
Nội quy học sinh
Một số các quy định về thực hiện nội quy trong nhà trường 
Dự án nâng cấp kênh truyền thông chính thức của trường
Bài viết bao gồm các mục  đã và đang làm được để bắt đầu quá trình cải thiện, nâng cấp kênh tin tức chính thống của trường THPT Số 3 An Nhơn...
Điểm thi tốt nghiệp năm 2021
Trong này gồm tên học sinh và các điểm thi được lấy từ hệ thống thi THPT Quốc gia.
Lượt truy cập         Mở  
20 Tháng Chín 2021       Đăng Nhập 
Design by NvQ - Copyright 2021 by THPT Số 3 An Nhơn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn